MENU
Aula_close Layer 1

Sussanne Madsen

Familiebehandler Sundhed og Forebyggelse

Tlf. 23 32 00 63
 

Familiesamtaler                  

Jeg hedder Sussanne Juul Madsen (Susse) og er tilknyttet dagple­jen, daginstitutioner og skoler i Stige, S¢hus og Lumby området, for i fællesskab med jer, at styrke det forebyggende arbejde for b¢rnene pa skolerne og i institutionerne.

Jeg er ansat som familiebehandler i Sundhed og Forebyggelse og arbejder til dagligt med rådgivning og behandling af familer, forældre og børn.

Jeg har erfaring med at arbejde med børnegrupper og har i samarbejde med en kollega en sorggruppe for b¢rn, som har mistet en forrælder.

 

Rådgivningen tager udgangspunkt i et nært samarbejde med skoler og institutioner og i de udfordringer børn og familier kan opleve, at være kommet i. Det kan for eksempel være:

  • i en skilsmisse
  • i hverdagen

Hvis jeres barn ikke trives i skolen eller i daginstitutionen, deltager jeg gerne i en dialog om, hvordan I som forældre i samarbejde med barnets pødagog og eller lærer ,bedst muligt st¢tter op omkring barnet.

Rådgivningen tilbydes anonymt og kan efter aftale foregå på skolen, i institutionen, hjem­me eller på Ejby Kirkevej 15, 5220 Odense sø.

I er meget velkommen til at henvende jer til jeres barns pædagog eller lærer, så I sammen kan kontakte mig. I er ligeledes velkommen til selv at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Sussanne Juul Madsen